Therapeutische Dementiezorg

Therapeutische Dementiezorg is de naam die Dementiewijs Paul Jansen geeft aan de invulling van zorg voor mensen met dementie die voor hen maximaal heilzaam, therapeutisch werkt. Het resultaat van succesvolle Therapeutische Dementiezorg is altijd de Heilzame Dementie Omgeving. Het proces om daar te komen heet zorganiseren en betreft zowel het fysieke als het sociale als het psychologische domein binnen elke omgeving. Een helende cultuur, rijk aan sociale interacties, maximale eigen regie en empathische aandacht maakt daar onderdeel van uit.

Het zorganiseren van een Heilzame (therapeutische) Dementie Omgeving is altijd een proces van creativiteit in plaats van standaard systemen en protocollen.

Geheel in de lijn van de nieuwe definitie van gezondheid* is Therapeutische Dementiezorg ook gericht op het versterken/verbeteren van “het individuele aanpassingsvermogen en het eigen regie voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, in het bijzonder in verband met dementie”. De Heilzame Dementie Omgeving, als resultaat/product van Therapeutische Dementiezorg, revalideert de mens met dementie: stelt mensen met dementie maximaal in staat om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van hun fysieke, emotionele en sociale uitdagingen.

Positieve Gezondheid* is ook de basis onder Therapeutische Dementiezorg. Onderzoek naar soorten zorg voor chronisch zieken leidde al ruim twintig jaar geleden tot de wetenschappelijke conclusie dat de ernst van dementie (verschijnselen) zeer sterk samenhangt met omstandigheden die stress veroorzaken. Bij weinig stress of bij een kortdurende mentale uitdaging, nemen de ziekteverschijnselen af en bij meer stress nemen ze toe. Op de juiste manier de beleving van stress door mensen met dementie verminderen is dus hun dementie verminderen. Dat is integraal onderdeel van de Therapeutische Dementiezorg. Nieuwe inzichten in de belangrijkste basisbehoeften van elk mens in het algemeen en mensen met dementie in het bijzonder, te weten Sociale Verbinding & Eigen Regie, bevestigen en versterken de basis voor zowel positieve gezondheid als het belang van de Therapeutische Dementiezorg.

_________________________________________________________

Machteld Huber

*In 2009 organiseerde ZonMw op initiatief van Machteld Huber een conferentie met 38 internationale deskundigen. Zij stelden een nieuwe definitie van gezondheid voor: ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Deze relationele en dynamische omschrijving biedt een alternatief voor de statische definitie van de WHO. Uit deze definitie is de ontwikkeling van Positieve Gezondheid ontstaan.